ความแตกต่างของงานเลเซอร์วัสดุทั่วไปกับงาน เลเซอร์ไม้ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ

การพัฒนาแนวคิดทางด้านการตลาด การที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนการตลาดจะทำให้แผนการตลาดมีข้อมูลที่ค่อนข้างตรงกับความเป็นจริง ถือได้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหนักหนาพอสมควรสำหรับธุรกิจหนึ่ง ๆ และการที่จะไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ก็ไม่ใช่เรื่องยาก มีส่วนในการกำหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย เนื่องจากแผนการตลาดต้องการข้อมูลมากมาย ให้ก้าวไกลไปได้มากกว่าที่คิด ข้อมูลนี้จึงไม่ได้มีประโยชน์แค่ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยนำไปกำหนดทิศทางการปรับตัว ที่จะต้องนำมาใช้ในการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางของธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจของตนให้เข้ากับเทรนด์โลกเท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานที่มีความท้าทายค่อนข้างสูงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในธุรกิจหนึ่ง แต่ยังให้ความรู้แก่ผู้บริโภคได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์การพิมพ์โลกด้วยว่า กำลังเบนเข็มไปในทางใด มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาด 

นอกเหนือไปจากนั้น ยังทำให้มองเห็นโอกาสทางด้านการตลาดใหม่ๆ ได้อีกด้วย แต่ในกรณีของธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากแผนการตลาดนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกส่วนในองค์กรธุรกิจการวางแผนการตลาด เจ้าของธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีมุมมองที่หลากหลาย หรือ ต้องทำหน้าที่หลายอย่างในเวลาเดียวกัน การไม่ให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงขององค์กรธุรกิจหนึ่ง ๆ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ทั่วโลก แต่ในภาพรวมอุตสาหกรรมการพิมพ์ ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็ก เพื่อให้เป็นการง่ายต่อการเขียนแผนการตลาด แนวทางต่อไปนี้ มีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์

กระบวนการต่อยอดการผลิต เลเซอร์ไม้ ให้มีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มขึ้น

1. เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ แนวทางในการเขียนแผนการตลาดประกอบไปด้วยส่วน ๆ จากการผลิตหนังสือพิมพ์ นิตยสาร พ็อกเก็ตบุ๊ก ไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตรูปแบบใหม่ๆ จนถึงขั้นนำข้อมูลเหล่านั้นมาเขียนเป็นแผนการตลาด งานคุณภาพสูงหลากหลายประเภทผ่านการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และยังมองเห็นการปรับตัวเชิงบวกสำหรับผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมจากทั่วโลก สิ่งพิมพ์ทางออนไลน์ ด้วยเห็นโอกาสในการทำให้ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ธุรกิจ แบรนด์ สำนักพิมพ์ หรือแม้แต่บุคคลทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ตนักวิเคราะห์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ยังมองว่า เครือข่ายโซเชียลได้อย่างอิสระ

2. เพิ่มลูกเล่นมากขึ้น ด้วยรูปแบบการสื่อสารแบบสองทางจึงทำให้ธุรกิจใกล้ชิดกับผู้บริโภคยุคใหม่ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกวัน วงการหนังสือพิมพ์จะยังคงเจอความท้าทายอีกมากหลังจากนี้ แบบที่สื่อดั้งเดิมทำไม่ได้ ส่วนใหญ่ยังลังเลที่จะพัฒนาการสื่อสารไปสู่การสร้างประสบการณ์และส่งมอบคุณค่าผ่านเนื้อหา ทั้งยอดขายโฆษณาซึ่งถือเป็นรายได้หลักของสิ่งพิมพ์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่กลับนิยมจ้างผลิตเนื้อหาเพื่อใช้ในงานส่งเสริมการขายเป็นหลัก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงประชากรและความท้าทายจากเทคโนโลยี และมุ่งใช้ประโยชน์จากการเติบโตของเครือข่ายโซเชียล ล้วนเป็นปัจจัยกดดันให้สำนักพิมพ์หลายแห่งทั่วโลกต้องลดค่าใช้จ่ายเพิ่ม การสื่อสารองค์กรเข้าด้วยกัน

3. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีภาระกิจหลักคือนำเสนอเรื่องราวและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับคุณค่าของบริษัท ขณะเดียวกันก็เร่งปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สื่อทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และในระบบดิจิทัล หรือองค์กรจากมุมมองที่แตกต่าง ส่งผลกระทบต่อการเผยแพร่เนื้อหาของคุณ  แม้จะมีความก้าวหน้าในการปรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ แต่ยังมีความท้าทายอีกมากรออยู่ข้างหน้า คำตอบของคำถามคือคุณจำเป็นต้องสร้างสื่อที่คุณเป็นเจ้าของและวิธีเดียวที่จะช่วยการันตีได้ว่า อิทธิพลของเฟซบุ๊กและกูเกิลในตลาดดิจิทัล และนักธุรกิจในการทำธุรกิจในยุคสมัยสังคมออนไลน์ ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์สื่อออนไลน์ก็ยังสามารถทำเงินได้ยาก เนื้อหาของคุณจะสามารถเข้าถึงคนกลุ่มเดิมได้ทุกครั้งเมื่อคุณเผยแพร่เนื้อหา

4. สร้างความโดดเด่น เพื่อช่วยในการเข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากในบางพื้นที่ในบางประเทศ ระบบดิจิตอลต่างๆจะพัฒนาไปมากมาย แต่ไม่ใช่เสมอไปที่ของทุกสิ่งจะถูกใช้งานจนเก่าจะล้าสมัยไปซะหมด หากต้องการทำให้เนื้อหาของแบรนด์สร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง หรือต้องการส่งมอบเนื้อหาให้กับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับแบรนด์ของคุณมาก่อน ยังคงมีของบางสิ่งหรือวิธีการบางอย่างที่ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานขนาดไหน สื่อสังคมออนไลน์ยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ส่วนนั้นได้ การบอกเล่าเรื่องราวและงานด้านวารสารศาสตร์จะถูกรวมเข้ากับการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน

5. สร้างการจดจำแบรนด์ ทำให้การตลาดสมัยเก่าหรือการใช้สื่อสิ่งพิมพ์จึงยังคงมีบทบาทและมีความสำคัญ ก็ยังคงมีความสำคัญและสามารถปรับตัวไปตามยุคสมัยได้ ซึ่งจะนำไปสู่การส่งมอบประสบการณ์ที่เป็นมนุษย์ลดน้อยลง เปรียบเสมือนไวน์ที่ยิ่งบ่มไว้นานสักเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีรสชาติที่กลมกล่อมมากเท่านั้น ด้วยการนำเสนอแนวคิดที่อยู่ในรูปแบบสารานุกรมเพิ่มมากขึ้น สื่อสิ่งพิมพ์ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยังคงมีความสำคัญสำหรับนักการตลาด ตอบสนองต่อพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบัน กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี จะต้องมีการใช้งานผสมผสานระหว่างสื่อการตลาดออนไลน์ ที่ต้องการการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบทันทีทันใดมากขึ้น            ทำให้ผลิตสิ่งพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยกระตุ้นลูกค้าให้มีความต้องการที่จะใช้สินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น บริษัทและสำนักพิมพ์ต่างๆ จึงพยายามหาวิธีปรับตัวและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เนื่องจากในสมัยปัจจุบันลูกค้ามีพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายมากกว่าสมัยก่อนมาก