มือใหม่หางานอยุธยาวิธีรับมือกับการสมัครงาน

การเตรียมความพร้อมในการ หางานอยุธยา เพื่อให้คุณดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น หลายคนที่เป็นนักศึกษาจบใหม่อาจจะมีความคิดเกี่ยวกับการทำงานและแนวทางการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสำหรับชีวิตในการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย จะมีความแตกต่างจากชีวิตการทำงานจริง ดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจหางานควรจะต้องเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงพื้นฐานความรู้ความสามารถของคุณ ว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ หรือไม่

การที่คุณได้มีโอกาสได้ก้าวเข้าไปทำงานในองค์กรต่างๆ จะทำให้คุณมีประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลาย การได้แบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์จากคนรอบข้างถือเป็นความโชคดีอย่างมาก เพราะคุณสามารถนำความรู้ความสามารถที่ตนเองได้ทำการพัฒนาไปต่อยอดการทำงานที่มากขึ้น อาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกับการได้เลื่อนขั้น หรือปรับเงินเดือนก็เป็นได้ ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าหลายองค์กรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ให้เป็นไปในทิศทางการทำงานที่เหมาะสม เหมาะกับคนยุคใหม่ Gen Y ที่มีแนวความคิดและรูปแบบการทำงานที่แตกต่างไปจากคนยุคก่อนๆ ทำให้หลายองค์กรต้องหาวิธีที่จะดึงดูดให้บุคคลเหล่านั้นทำงานให้กับองค์กร ไม่ลาออกหรือเปลี่ยนงานไปไหน

แหล่งการเรียนรู้ที่มีความสำคัญสำหรับคนหางาน

  1. จากประสบการณ์การทำงานจริง การเรียนรู้จากนอกห้องเรียนที่สำคัญคือการได้ลองทำจากประสบการณ์ในการทำงานจริง ๆ ที่คุณจะได้พบเจอทั้งอุปสรรค์และวิธีการแก้ไขปัญหา การได้มีโอกาสได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้างานหรือผู้บริหาร ถือเป็นสิ่งสำคัญ นั่นหมายความว่าเค้ามีความไว้วางใจให้คุณได้ทำงานนั้น ดังนั้นคุณควรที่จะให้ความใส่ใจและทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานนั้นๆ เกิดความผิดพลาดน้อยหรือไม่เกิดความผิดพลาดเลย เหมือนเป็นการแสดงศักยภาพในการทำงานของคุณด้วยเช่นกัน

1.1 การลงมือทำ การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการได้ลงมือทำ ได้ลองทำในสิ่งที่ตนเองไม่เคยรู้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้และนำประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นตัวผลักดันการทำงานของคุณในครั้งต่อไป เพื่อให้งานต่อไปของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การที่คุณได้มีโอกาสลงมือทำด้วยตัวเอง คุณจะสามารถมองเห็นภาพรวมและรู้ลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่างละเอียด ดังนั้นข้อมูลที่คุณได้ลองทำ คุณสามารถที่จะบอกเล่าประสบการณ์ความรู้เหล่านั้นให้กับคนรุ่นหลังหรือหัวหน้างานทราบความคืบหน้าก็ได้ด้วยเช่นกัน

1.2 การมีส่วนร่วมกับผู้อื่น ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าไม่มีตำแหน่งงานไหนที่ต้องทำงานคนเดียว ส่วนใหญ่แล้วจะต้องทำงานเป็นทีม รวมถึงการประสานงานกับเพื่อนรวมงานนอกฝ่ายอีกด้วย ดังนั้นการมีส่วนร่วมในการทำงานจะทำให้คุณได้มองเห็นภาพรวมและสามารถรู้ได้ว่าแต่ละส่วนงานนี้ เป็นความรับผิดชอบของตำแหน่งหรือส่วนงานใด เพื่อที่เมื่อเกิดปัญหาคุณจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้อย่างตรงจุด

 

  1. จากการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นอกจากการทำงานในชีวิตประจำวันแล้ว การศึกษาหาความรู้รอบตัวอยู่เสมอก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม เพราะทุกวันนี้โลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มีการนำเทคโนโลยียุคดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมากมาย ดังนั้นการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยเพิ่มทักษะในการทำงานของคุณให้มีการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อสามารถต่อสู้กับคลื่นลูกใหม่ที่กำลังมาแรงเข้ามาแทรกแซงการทำงานของคุณได้นั่นเอง

2.1 ความรู้จากการทำงาน ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแต่ละวันของคุณจะเป็นตัวผลักดันให้คุณมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานด้านนั้นๆ มากยิ่งขึ้น เมื่อคุณมีความรู้และความสามารถมากพอ ก็สามารถนำสิ่งเหล่านั้นไปต่อยอดในการหางานใหม่ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง หรือเรียกเงินเดือนเพิ่ม จากบริษัทอื่นๆ ได้เล่นกัน

2.2 ความรู้จากประสบการณ์ ในทุกองค์กรมักให้ความสำคัญกับคนที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ความสามารถในตำแหน่งงานที่ทำ เพราะคนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถช่วยนำพาองค์กรไปยังเป้าหมายที่พวกเขากำหนดไว้ได้ เปรีบเสมือนช่วยล่นระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลหรือลองทำ

2.3 ความรู้จากการค้นคว้า ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้แหล่งข้อมูลในการค้นหาความรู้เพิ่มเติมที่สำคัญคงหนีไม่พ้นสื่อออนไลน์ สำหรับคนที่อยากหาความรู้เพิ่มเติม เค้าสามารถทำการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ได้เลย แต่บางคนอาจจะต้องการเรียนรู้ที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมเป็นคอร์สๆ ไป

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วหรือไม่นั้น การศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือการเรียนรู้ในสายงานที่ตนเองทำนั้นไม่มีความสิ้นสุด เพราะถ้าคุณต้องการที่จะมีความก้าวหน้าในอาชีพ คุณจะต้องมีความสามารถเหนือคู่แข่งขัน มิเช่นนั้นคุณอาจจะโดนปลดหรือโดนบีบให้ออกจากงานก็เป็นได้