ความคิดสร้างสรรค์ในการ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง

เมื่อพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ ความคิดในการ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง ที่ส่งผลถึงพฤติกรรม และทัศนคติ ประสบการณ์ต่างๆ หลายคนอาจนึกถึงศิลปะหรือผลงานที่ใช้หัวคิดดีไซน์ให้ออกมาเฉพาะตัว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนามุมมองต่างๆ ของตัวเรา แท้จริงแล้วความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ในทุกผลงาน ส่วนสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาศักยภาพของคนเราทุกคน และการแทรกตัวเข้าไปของความคิดเหล่านั้นก็เพื่อให้เกิดเป็นความสุขและสุนทรียภาพในการทำงาน ขับเคลื่อนในทุกแง่มุมของชีวิต เมื่อพูดถึงความคิดในการ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง อย่างสร้างสรรค์ การบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะหรือมีพรสวรรค์ หลายคนอาจนึกถึงศิลปะหรือผลงานที่ใช้หัวคิดดีไซน์ให้ออกมาเฉพาะตัว สามารถเปลี่ยนกรอบความคิดในช่วงไหนของชีวิตก็ได้ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ และได้รับความพึงพอใจอย่างแท้จริง แท้จริงแล้วความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ในทุกผลงาน ปรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และการแทรกตัวเข้าไปของความคิดเหล่านั้นก็เพื่อให้เกิดเป็นความสุขและสุนทรียภาพในการทำงาน

การสร้างแรงบัลดาลใจในการ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง มีเทคนิคอย่างไร

1. ความสามารถ (ability) การออกแบบมันก็จะมีข้อควระวังอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการวางรูป องค์ประกอบของความคิดในการ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง อย่างสร้างสรรค์ การเลือกใช้คำต่างๆ ก็ควรที่จะให้ความระมัดระวังด้วย ความคิดนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีมาก่อน (New Original) ในบางโปรแกรมนั้นการสะกดคำต่างๆ ก็จะต้องให้ความสำคัญให้ดีที่สุด ใช้การได้ (Workable) ถ้าหากมีความผิดพลาดมานั้นในบางครั้งก็จะทำให้งานออกแบบที่เราทำออกมาเสียหายได้ และมีความเหมาะสม (Appropriate) ต้องมีการตรวจเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งงานให้กับลูกค้า การคิดเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการคิด เพื่อที่จะได้มั่นใจว่างานที่เราทำออกมานั้นก็จะดีเป็นอย่างมากอีกด้วย

1.1 การจินตนาการหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่ง ใหม่ที่ดีกว่า ในการที่จะต้องปริ้นงานส่งลูกค้านั้น โค้ดสีและสีที่ออกมาจากเครื่องพิมพ์นั้นจะต้องมีสีแบบเดียวกับไฟล์ที่เราออกแบบ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) การ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง ที่ดีก็ควรที่จะมีทักษะที่ดีในการออกแบบก่อน การนำกลับมาใช้ใหม่ (reapplying) ความคิดสร้างสรรค์บางเรื่องอาจน่าทึ่งและยอดเยี่ยม เพื่อที่จะได้ให้งานของเราที่ออกมานั้นสามารถเป็นที่ยอมรับและทำให้ทุกคนประทับใจกันได้ บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาที่คนส่วนใหญ่มองข้าม

1.2 การสร้างสรรค์ความคิดใหม่จากการผสมผสาน ความจริงแล้วทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ โอกาสที่ลูกค้าจะเลือกกลับมาใช้บริการของเรานั้นก็จะน้อยลงอย่างแน่นอน สังเกตได้ตั้งแต่วัยเด็ก แต่เมื่อมีอายุมากขึ้น ถ้างานของเราออกมาดีแน่นอนก็จะทำให้ลูกค้าที่ได้เคยทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ในการ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง มักจะถูกครอบงำด้วยกระบวนการศึกษา การออกแบบที่ดีนั้นก็อย่าลืมนำเอาเทคนิคต่างๆ เข้าไปปรับใช้กันด้วย และสามารถรื้อฟื้นให้กลับมาได้แต่ทั้งนี้ต้องประกอบกับความถนัด เพื่อที่จะได้งานออกแบบที่มีคุณค่าและมีความสมบูรณ์มากที่สุด ความต้องการ พร้อมของใจและวันเวลาที่จะเป็นตัวช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้น

2. ทัศนคติ (attitude) ดังนั้นแน่นอนถ้า ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง ดีก็จะทำให้คนที่เห็นและตัวเราเองรู้สึกประทับใจกับงานที่เราได้สร้างสรรค์และได้ลงมือทำ มีความคิดที่ยืดหยุ่น ชอบเห็นสิ่งที่ดีขึ้นและพร้อมที่จะปรับปรุงอยู่เสมอ การออกแบบว่าเป็นการออกแบบซึ่งเป็นความพยายามของมนุษย์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ขึ้นตามลำดับ เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการทั้งด้านความงามและประโยชน์ใช้สอย  ความคิดสร้างสรรค์ที่เยี่ยมยอดไม่เคยปรากฏว่าเกิดจากการคิดเพียงครั้งเดียวหรือจากกิจกรรมสั้นๆ

2.1 ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์รู้ดีว่า การออกแบบแฝงอยู่ในงานทุกประเภท ทั้งนี้เพราะการออกแบบเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ การปรับปรุงให้ดีขึ้นสามารถทำได้เสมอ การออกแบบมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยลำดับ เพราะไม่ว่าเราต้องการความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานใดๆ ก็แล้วแต่

2.2 ความคิดที่หลากหลายและความเป็นไปได้ การออกแบบสามมิติเป็นการ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง ที่แสดงปริมาตรของรูปทรง กระบวนความคิดหรือเหตุผลดังกล่าวข้างต้นมีความน่าสนใจชวนให้เราฉุกความคิด องค์ประกอบมูลฐานของการออกแบบ มีเส้นในทางเรขาคณิตเกิดจากจุดจำนวนมากที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ และกระตุกความคิดให้ลองปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานได้ เป็นองค์ประกอบมูลฐานที่สำคัญของงานออกแบบ นอกจากจะได้แนวทางเพิ่มขึ้นและยังอาจได้ผลงานใหม่ๆ โดยไม่รู้ตัวอีกก็เป็นได้

3. กระบวนการ (process) ในเเต่ละมุมมองของเเต่ละคนนั้นอาจจะมองสิ่งต่างๆ สามารถทำให้สิ่งพิมพ์นั้นเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ความคิดไปสู่ผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ปกติเเล้วคนเราจะรับรู้สีต่างๆ เเตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกัน การออกแบบเป็นการจัดแต่งองค์ประกอบ มูลฐานในการสร้างสรรค์ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง เปรียบเสมือนงานศิลปกรรม รูปก้อนเมฆ บางคนอาจจะเห็นเป็นรูปหน้าคน จึงเป็นการนำข้อความหรือภาพมาจัดวางเพื่อประกอบเข้าด้วยกันภายในกรอบพื้นที่พิมพ์ให้มีความสวยงามทางศิลปะ เเน่นอนว่าก่อนออกแบบต้องรู้ก่อนว่า ออกแบบให้ใครใช้

3.1 ความคิดสร้างสรรค์ บางคนอาจะเห็นเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เหมาะสม น่าสนใจและเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารอย่างมีลักษณะของการสร้างสรรค์ หรือที่เรียกว่าการจัดองค์ประกอบ ก็ได้ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Perceptual Set Theory งานออกแบบนั้นตองคำนึงถึงหลายปัจจัย จัดวางองค์ประกอบโดยให้องค์ประกอบในด้านซ้ายและด้านขวา ซึ่งอธิบายได้ว่าสิ่งที่เราเข้าใจหรือความนึกคิดของเรามาจาก พื้นที่หน้ากระดาษมีลักษณะเหมือนกันทั้งสองข้าง ซึ่งองค์ประกอบ ความคาดหวัง บางคนมองเพียงความสวยงามเป็นหลักจนลืมเรื่องขนาด

3.2 พัฒนาความคิดและแนวทาง การใช้ฟอนต์ที่เล็กเกินไปถ่วงน้ำหนักกันและกันให้เกิดความรู้สึกสมดุล แม้องค์ประกอบ จะไม่เหมือนกันในแต่ละด้าน แต่ก็จะถ่วงน้ำหนักกันและกันให้เกิดความสมดุล ประสบการณ์และข้อมูลในอดีตของคนแต่ละกลุ่มอาจจะมองสิ่งเดียวกันเป็นคนละอย่าง กำหนดสัดส่วนในการ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง นี้เป็นการกำหนดความสัมพันธ์ในเรื่องของขนาด เครื่องมือที่หลากหลายที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นระบบ ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการ ล้วนเกิดจากความคิดที่แตกต่างจากผู้คนทั่วไป

การประเมินความสามารถทางนวัตกรรมที่จะทำให้ทราบถึงศักยภาพในปัจจุบันขององค์กร ความคิดสร้างสรรค์จึงถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความคิดที่มีลักษณะหลากหลายมุมมองและมีความละเอียดในแง่มุมที่คิดนั้น และถูกบรรจุในหลักสูตรของทุกระดับ เป้าหมายหลักที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้น การบริหารให้คำปรึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการในสถานะการพัฒนาต่างๆ